Aktuálně ve farnosti

30. /Květen/
<>&nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; BOHOSLUŽBY A PASTORACE

Oznámení z neděle 29. 5. 2022&nbs;

Kalendář akcí na červen

Mše on-line v České reublice&nbs;

Výstava "Ve jménu Vltavy"/ fotografie/ Vladimír Stibor (do 31.5.)

Výstava "VARHANY" /fotografie/ Ivo Kylar (od 12.6.)

----------------------------------------------------------------------- <>
&nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs;&nbs;UKRAJINA

<>DŮLEŽITÉ KONTAKTY PRO PŘÍCHOZÍ Z UKRAJINY&nbs;(s makou Dobříše)
- v češtině
- v ukrajinštině&nbs;

FINANČNÍ SBÍRKA na omoc Ukrajině - Charita ČR

Další latební možnosti - Charita ČR- zde&nbs;

VÝZVA BISKUPŮ k modlitbě za Ukrajinu&nbs;

MOJE UKRAJINA
- záznam z řednášky řekladatelky a ukrajinistky Rity Lyons Kindlerové
15. /Duben/
< style="text-align: left;">&nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; OSTATNÍ INFORMACE

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou&nbs;-&nbs;nahrávku zašleme zájemcům na ožádání (email: cstomas@volny.cz).

KATOLICKÝ TÝDENÍK

Video z řednášky Jany Sieberové "UMĚNÍ DOPROVÁZET" -
ke zhlédnutí zde&nbs;&nbs;

MUDr. Radkin Honzák
-&nbs;video z řednášky EMOCE (14.10.2021)&nbs;
-&nbs;video z řednášky&nbs; O ZDRAVÍ (9.11.2021)&nbs;

Úklid kostela v Dobříši v r. 2022. Klíč od kostela si vyžádejte u Ládi Svobody.
14. /Duben/
<>&nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs;DUCHOVNÍ POVZBUZENÍ A MODLITBY

<>Promluvy aeže Františka&nbs;

Úmysly modliteb aeže Františka ro rok 2022
Naléhavý úmysl na&nbs;květen 2022

Seriál dvouminutových videí O LITURGII&nbs;(vysvětlení jednotlivých částí mše)&nbs;&nbs; <>
<>&nbs;
3. /Březen/
<>&nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs; &nbs;DĚTEM&nbs;(a jejich rodičům)

Jak s dětmi mluvit o válce

Časois IN ro dívky (viz&nbs;leták)&nbs;a časois&nbs;TARZICIUS ro kluky&nbs;(zdarma).

VLČÍ DOUPĚ&nbs;(video)- kázání od P. Romana Vlka&nbs;

Kalendář akcí


www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Svatost není osobní hrdinství

16. /Květen/  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Z promluvy papeže Františka dne 15. 5. 2022
Celý text na vaticannews/va/cs 

Před odchodem z tohoto světa k Otci pronáší Ježíš ke svým učedníkům slova: "Jako jsem já miloval vás, i vy se milujte navzájem". - Toto je odkaz, který nám Kristus zanechal, základní kritérium, podle něhož poznáme, zda jsme skutečně jeho učedníci: přikázání lásky. 
Jako jsem já miloval vás... Jak nás Ježíš miloval? Až do konce, až do úplného sebeodevzdání... Právě v hodině zrady Ježíš potvrzuje svou lásku ke svým. I v temnotách života je totiž podstatné toto: Bůh nás miluje. „Ne my jsme si zamilovali Boha, ale on si zamiloval nás" (1 Jan 4,10). V centru není naše zdatnost ani naše zásluhy, ale Boží bezpodmínečná a bezplatná láska k nám.

Na počátku našeho křesťanství nejsou nauky a skutky, ale úžas nad tím, že jsme objevili, že jsme milováni, a to ještě před jakoukoli naší odpovědí. Zatímco svět nás často chce přesvědčit, že máme hodnotu jen tehdy, když přinášíme výsledky, evangelium nám připomíná pravdu o životě: jsme milováni Bohem. V tom je naše síla.

Někdy přílišným důrazem na naše úsilí konat dobré skutky vytváříme ideál svatosti, který je příliš založen na nás, na osobním hrdinství, na schopnosti odříkání, na obětování se pro získání odměny... Tak jsme ze svatosti učinili nedosažitelný cíl, oddělili jsme ji od každodenního života, místo abychom ji hledali a přijímali v každodennosti, v prachu ulice, v námaze konkrétního života a, jak říkala svatá Terezie z Avily svým sestrám, "mezi hrnci v kuchyni". 

Ježíš dává našim srdcím svého vlastního Ducha, Ducha svatosti, lásku, která nás uzdravuje a proměňuje. Proto se můžeme rozhodovat a konat skutky lásky v každé situaci a s každým bratrem a sestrou, které potkáme, protože jsme milováni a máme sílu milovat. Jak jsem milován, tak mohu milovat. ...  

A milovat znamená toto: sloužit a dávat svůj život. Sloužit, to znamená nestavět na první místo vlastní zájmy, oprostit se od jedů chamtivosti a soutěživosti, bojovat proti rakovině lhostejnosti a proti rakovině sebezahleděnosti, dělit se o charismata a dary, které nám Bůh dal. Konkrétně se ptát sám sebe: "Co dělám pro druhé?" To je láska. A žít každodenní věci v duchu služby, s láskou a bez křiku, aniž bych si něco nárokoval.

Celý článek

Pokoj vám

25. /Duben/  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Homilie papeže Františka o Božím milosrdenství 24. 4. 2022 - celý text 

Vzkříšený Pán se zjevuje učedníkům a nabízí jim, kteří ho opustili, své milosrdenství. A ukazuje jim své rány. Jeho slova k nim jsou provázena pozdravem, který se zde objevuje třikrát: "Pokoj vám!" ...
Je to pozdrav vzkříšeného Pána, který přichází vstříc každé lidské slabosti a chybě - pozdrav, v němž se projevuje Boží milosrdenství: nejprve přináší radost, pak vzbuzuje odpuštění a nakonec utěšuje v únavě.
Apoštolové se v minulosti rozhodovali odvážně, následovali Mistra s nadšením, oddaností a velkorysostí. Nakonec ale zvítězil strach a oni nechali Ježíše samotného v nejtragičtějším okamžiku...  V tomto klimatu přichází první "Pokoj vám!" Učedníci by se měli stydět, ale místo toho se radují. Kvůli té tváři, tomu pozdravu a těm slovům se jejich pozornost přesouvá od nich samotných k Ježíši. Odvracejí pozornost od sebe a svých selhání a jsou přitahováni Kristovým pohledem, kde není přísnost a výčitky, ale milosrdenství...

Bratři a sestry, připomínejme si odpuštění a pokoj, který přijímáme od Ježíše. Dávejme přednost vzpomínkám na Boží objetí a pohlazení před vzpomínkami na naše chyby a pády. Tímto způsobem budeme živit radost, která nás mění. Protože pro ty, kdo zakoušejí Boží radost, už nikdy nic nemůže být jako předtím!

Celý článek

Další články:

11. /Duben/   Zrnko rýže

28. /Březen/   Bůh odpouští s radostí

18. /Březen/   Slavnost Zvěstování 25. 3.

28. /Únor/   Společně proti obavám

16. /Únor/   Hledejme Boha v realitě

19. /Leden/   Čekat na lepší víno

10. /Leden/   Učme se od mudrců

3. /Leden/   Rozvažovala o tom

28. /Prosinec/   Nepatrnost

19. /Prosinec/   (Ne)obyčejné setkání

30. /Listopad/   Synodální cesta

10. /Listopad/   Kdo dává všechno, nachází Boha...

27. /Říjen/   Žádejte všechno

18. /Říjen/   Kdo chce být velký

5. /Říjen/   Jako děti