Kdo dává všechno, nachází Boha

10.11. 2021 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x252

Promluva papeže Františka 7. 11. k evangeliu 32. neděle v mezidobí Mk 12, 38-44

 Ježíš pozoruje, jak lidé házejí peníze do chrámové pokladnice v Jeruzalémském chrámu, a vidí dvě různé scény: farizeje a chudou vdovu.
Evangelium nám předkládá tento ostrý kontrast: bohatí, kteří dávají to, co je pro ně zbytečné, aby byli vidět, a chudá žena, která, aniž by se ukazovala, obětuje všechno to málo, co má. Jsou to symboly dvou lidských postojů...

Buďme bdělí, abychom nepropadli marnivosti, abychom se neupnuli na zdání, neztratili podstatu a nežili povrchně. Ptejme se sami sebe: Chceme v tom, co říkáme a děláme, být oceněni a uspokojeni, nebo chceme sloužit Bohu a bližním, zvláště těm nejslabším? Dávejme si pozor na faleš srdce, na pokrytectví, které je nebezpečnou nemocí duše! Je to dvojí myšlení, dvojí posuzování, jak říká samo slovo „pokrytec" - z řeckého hypokrites -  odsuzování druhých pod sebe.

Celý text na www.cirkev.cz