Program ve školním roce 2021-22 / II. pololetí

NABÍDKU MATERIÁLŮ PRO DĚTI (inspiraci pro rodiče) najdete na stránkách Pastoračního střediska Arcibiskupství pražského:

 ABECEDA (obrázky od Fanči Vandasové), omalovánky, kvízy a další materiály

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  ve šk. roce 2021-22 /II.pololetí


 Místo konání: Pastorační centrum sv. Tomáše, každý týden ve ČTVRTEK

Klubíčko pro 4 - 6leté děti od 16.00 do 16.45 (Naďa Krkošková) - malý sál

Náboženství pro 1. třídu od 14.15 do 15.00 (Markéta Štěpánová) - velký sál

Náboženství pro 2. třídu od 15.15  do 16.00 (Markéta Štěpánová) - velký sál

Náboženství pro 3. třídu od 14.00 do 14.45 (Irena Bláhová) - malý sál

Náboženství pro 4. třídu od 14.00 do 15.00 (Ludmila Musilová) - hostinský pokoj 

Náboženství pro 5. třídu  od 15.00 do 15.45 (Irena Bláhová) - malý sál

Setkání pro 6. -9. třídu (též pro pro studenty gymnázia) - V PÁTEK od 14.15 do 15.15 (P. Angelo Scarano) 

 

KNIHOVNA PRO DĚTI

půjčování knížek kdykoliv po domluvě s L. Musilovou (tel. 602 308 864)


Výtvarný kurz pro děti s Mirem a Danielou 
První cyklus do 9.2.2022.  Druhý cyklus od 16. 2.2022 (cyklus=14 setkání)

každý týden ve středu  (vedou výtvarníci Miro Pogran a Daniela Doubková)
od 14.30 do 16.00 skupina A
od 16.00 do 17.30 skupina B
Po přihlášení na pcstomas(zavináč)volny.cz zašleme bližší informace.

 

PROGRAM PRO MLÁDEŽ / od ledna 2022

Spolčo mladší (od 6.tř./primy do 9.tř./kvarty): 18.30-20.00 v úterý 18.1.,8.2.,8.3.,12.4.,10.5.,14.6.
(vede Magdalena Ježková a P. Angelo)

Spolčo starší (SŠ a VŠ): 19.00-21.00 v pátek 11.2.,11.3.,8.4.,6.5.,3.6. 2022
(koordinuje Adéla Kořínková)

SPOLČO SPOLEČNÉ pro obě skupiny: 19.00-21.00 v pátek 28.1.,18.2.,25.3.,18.4.,20.5.
(koordinuje Adéla Kořínková)

 

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

Posezení při čaji (seniorky): každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT 

Knihovna: každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Miroslava Musilová)

Setkání manželů I : 3. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Markéta a Láďa Svobodovi)

Setkání "Odpadlíků": 2. středa v měsíci od 17.00 do 19.30v PCSvT (Lucie Bigoni)

Modlitby matek: každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 v PCSvT (Irena Bláhová)

Duchovní večer mužů: 3. úterý v měsíci od 20.00 v PCSvT nebo dle domluvy (Jan Lachman)

 

Volejbal: v neděli od 20.15 v tělocvičně 1. ZŠ ("stará" škola) (Bohdan Urban) -podle domluvy

Chrámový sbor: v pondělí od 18.30 - v PCSvT nebo dle dohody s vedoucí sboru Petrou Šimkovou

 

 Změny sledujte v "oznámení na neděli" a v "týdenním programu PCSvT".

 


 

 TÝDENNÍ PROGRAM FARNOSTI (aktualizován k 18.2.2022)

Po

7.00

14.00-16.00


18.30-21.00 

Slavení Eucharistie (mše)

Setkání pro seniorky a knihovna

Zkouška chrámového sboru 

kostel Dobříš

velký + malý sál


velký a malý sál 

každý týden*

každý týden


dle domluvy 

Út

7.00

18.30-20.00

20.00-22.00

Slavení Eucharistie (mše)

SPOLČO mladší (od 6. do 9.tř.)


Duchovní večer mužů 

kostel Dobříš

velký sál 

velký sál 

každý týden*

18.1.,8.2.,8.3.,12.4.,10.5.,14.6.

3. úterý v měsíci 

St

14.30-17.30


17.00-19.30

17.20-18.00


18.00-19.30

19.30

Výtvarka pro děti s Mirem a Danielou

Setkání "Odpadlíků"

Modlitba růžence nebo mariánská pobožnost
 
Slavení Eucharistie

Setkání pastorační rady

malý sál 

hostinský pokoj

kostel Dobříš


kostel Dobříš

malý sál

každý týden

2. středa v měsíci

v říjnu / v květnu


každý týden*

dle domluvy

Čt

8.30

14.00 - 14.45
14.00 - 15.00
14.15 - 15.00
15.00 - 15.45
15.15 - 16.00
16.00 - 17.00

18.00 - 19.30

18.30 - 21.00

Slavení Eucharistie (mše)

Náboženství pro 3. třídu
Náboženství pro 4. třídu 
Náboženství pro 1. třídu

Náboženství pro 5. třídu 
Náboženství pro 2. třídu 
Klubíčko pro děti 4-6 let

Modlitby matek

Výtvarka s Mirem a Danielou (dospělí)

Domov seniorů

malý sál
hostinský pokoj
velký sál
malý sál
velký sál
malý sál

hostinský pokoj
 
malý sál

každý týden (podle situace)

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

každý týden 

bude upřesněno -od února 2022


14.15 - 15.15

18.00 - 19.30


19.00-21.00

19.00-21.00


Náboženství pro 6. - 9. třídu

Slavení Eucharistie, po ní adorace

SPOLČO starší (pro mládež SŠ a VŠ)
SPOČO SPOLEČNÉ (pro mladší spolčo i starší spočo)


podle domluvy

kostel Dobříš


velký sál

velký sál


podle domluvy

každý týden


11.2.,11.3.,8.4.,6.5.,3.6.

28.1.,18.2.,25.3.,18.4.,20.5.

  Ne

10.00-11.30

15.00 - 17.00

Agapé po nedělní bohoslužbě

Setkání Manželů I
       

velký sál

hostinský pokoj

podle oznámení

3. neděle v měsíci


* Aktuální případné změny sledujte v "aktuálně ve farnosti"na úvodní stránce.

Pokud není uvedeno jinak, setkání se konají v Pastoračním centru sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, Dobříš

Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace emailem: pcstomas@volny.cz. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------