KONTAKTY

Římskokatolická farnost DOBŘÍŠ

Na Nábřeží 1650
263 01  DOBŘÍŠ

Email:  pcstomas(zavináč)volny.cz (kancelář)
Duchovní správce P. Angelo Scarano, farář: tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz
IČ 47067829
DIČ CZ47067829

BANKOVNÍ SPOJENÍ (aktuální k 31. 8. 2021)

Dobříš: 3869703339/0800
variabilní symboly: 901 - Pastorační centrum sv. Tomáše (údržba a provoz objektu, náklady na aktivity) 
                              902 - provoz kostela v Dobříši (pomůcky na bohoslužbu, energie, topení aj.)
                              903 - oprava kostela v Dobříši (drobné opravy a údržba)

Rosovice:  3869705369/0800
variabilní symbol: 907 - opravy a provoz kostela v Rosovicích

Svaté Pole: 3869688319/0800
 
  Fara Sv. Pole VS 905
Kostel Sv. Pole VS 904 
Kostel Dlouhá Lhota:     VS 906


Farnost úzce spolupracuje také s těmito organizacemi:

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan - kontakt zde 

Farní charita - kontakt zde


SPRÁVA FARNOSTI:

Pastorační a Ekonomická rada zde

 

Kontakty

Oblast

Jméno

Telefon

Email

Farář a statutární zástupce. Žádosti o křest, sňatek, svátosti, pohřeb, duchovní rozhovor. Duchovní správa a řízení farnosti. Záležitosti týkající se kostelů. Kurzy Alfa. 

P.Angelo Scarano, Th.D.

777 739 612

scarano(zavináč)seznam.cz

Trvalý jáhen; bohoslužby slova

Mgr. Petr Váňa

737 178 332, 318 522 104

Pastorační centrum sv. Tomáše: ředitelka a kontaktní osoba centra, koordinace programu, pronájmy sálu, prezentace akcí (webové stránky, plakáty aj.).

Mgr. Veronika Tetuová

775 852 341

pcstomas(zavináč)volny.cz
Pastorační referentka: farní matrika; technické zajištění provozu v PCSvT, katecheze dětí.

Irena Bláhová

 724 306 135

pcstomas(zavináč)volny.cz

Internet (Webmaster)

Vojtěch Havlíček

vojtin(zavináč)gmail.com
Farní charita: charitní pomoc, duchovní péče v LDN a Domově seniorů, Tříkrálová sbírka, poradenství v sociální oblasti. Jana Svobodová 608 325 470