Žádejte všechno

27.10. 2021 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x287

Z promluvy papeže Františka k evangeliu 30. neděle v mezidobí 24.10.2021

V evangeliu čteme, jak slepý Bartimaios vytrvale křičí: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!" Učedníky i zástup jeho volání obtěžuje a vytýkají mu ho, ale on volá ještě silněji. Ježíše ale Bartimaiův hlas neruší, ba naopak...  Bartimaiova modlitba není nesmělá, ani konvenční. Oslovuje Pána jako Mesiáše (Synu Davidův) a zároveň na něj volá důvěrně jménem (Ježíši), dožaduje se jeho milosrdenství a soucitu. Ze srdce vykřičí Bohu svoji tragédii, svoje rány a bolesti: „Smiluj se nade mnou, nad tím vším, co jsem". Neprosí o almužnu, ale požaduje všechno... 
Nebojme se modlit se odvážně, dávat Bohu celý svůj životní příběh. A věřme, že Pán dělá zázraky - sám jsem to zažil v předchozí diecézi, kdy jeden tatínek úpěnlivě prosil za uzdravení svého dítěte.... 

Celá promluva na vaticannews.va/cs