Farní charita Dobříš

(dále jen FCH)

FCH v Dobříši je nezisková organizace , která se v rámci sociálního projektu zabývá pomocí sociálně slabším lidem, dětem a zdravotně postiženým a to napříč generacemi.

zastoupená Janou Svobodovou
ředitelka FCH

IČO: 73633909
Zaměstnanci : 0
Dobrovolní pracovníci : 10

Od listopadu 2015 je nové č. konta: 4025201309/0800

 

Co je sociální projekt "Bethanie"?

Sociální projekt Bethanie zahrnuje pomoc zdravotně postiženým občanům, sociálně slabším, lidem v nouzi. Finanční pomoc je poskytována pouze proti vynaloženým nákladům. Získané finanční prostředky jsou využívány na různé charitativní akce pro nemocné, sociální poradenství apd. Tento projekt zahrnuje také pomoc v rámci "Adopce na dálku" , osobní nasazení k návštěvám nemocných a také pomoc nad rámec regionu a republiky lidem v nouzi.

Jaké služby nabízíme?

Návštěvy Masarykova sanatoria 1x týdně, pomoc pacientům se ztíženou mobilitou při návštěvě bohoslužeb, podávání eucharistie ležícím pacientům, kteří projeví zájem.
Totéž probíhá v Domově seniorů.

Poradenství v sociální oblasti- jak a na koho se může obrátit zájemce o pečovatelskou nebo asisteční službu.

Nabízíme finanční příspěvek v nouzi nebo na pomůcku nezbytně nutnou pro život- vždy proti již vynaloženým nákladům.

Ve spolupráci s FCH Starý Knín poskytujeme finanční příspěvek na provoz Azylové domu pro matky s dětmi v Mokrovratech

Máme dvě adoptované děti - holčičky z Ugandy a Indie, kterým přispíváme na vzdělání a vymněňujeme si s nimi zajímavé dopisy, posíláme drobné dárky.

Setkáváme se seniory a s nemocnými 1x ročně na Den nemocných

Příležitostně ve spolupráci s Diákoniíí Úpice pořádáme charitativní sbírky šatstva a potřebných věcí.

Své služby jsme ochotni v rámci svých možností rozšiřovat, bude záležet na zájmu a potřebě okolí.

Odkud jsou naše finanční příjmy?

Finance získáme především z každoroční Tříkrálové sbírky /65% financí se vrací do charity/
Z dobrolných finančních darů
Výtěžek z kulturních akcí /pokud je pořádáme/

Kde lze získat informace?

* Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš, tel.: 608325470

Rádi přijmeme další návrhy a podněty k rozšíření naší činnosti a také další dobrovolné spolupracovníky, zvláště pak k návštěvám do Domova seniorů a do Masarykova sanatoria.

 

Výroční zprávy

Výroční zpráva FCH za rok 2020

Výroční zpráva FCH za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2012