Farnost je starodávný pojem, který vznikl z řeckého slova OIKOS, dům. Toto slovo tedy označuje všechny, kteří  žijí v blízkosti Božího domu. Protože se to týká mnoha lidí je zřejmé, že v takto široké společnosti není možné sdílet všechny osobní události života, ať jde o víru nebo obyčejné příhody, starosti a radosti. Proto se scházíme nejen na bohoslužbách, ale vytváříme také malá společenství, která pomáhají tuto zásadní funkci plnit. Něktará tato společenství jsou veřejně otevřená a může přijít každý, kdo se chce sdílet, modlit a být s druhými. Jiná společenství vyžadují větší intimitu sdílení a nejsou obecně otevřená. Je třeba se vždy dopředu domluvit, zda je možné to konkrétní společenství navštívit.