Pastorační rada farnosti

"Pastorační rada má za úkol spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu." (citováno ze Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské 1/ 2)

Pastorační rada je částečně volena z řad farníků a částečně jmenována farářem. Patří do ní také někteří členové farnosti z titulu funkce (jáhen, ředitelé církevních organizací např. Charity apod.).

Současná pastorační rada byla ustanovena v květnu 2019 s mandátem na 5 let.

Složení pastorační rady:

Z titulu své funkce:
P. Angelo Scarano, Th.D. (administrátor), Jana Svobodová (ředitelka Farní charity), Mgr. Veronika Tetuová (ředitelka Pastoračního centra sv. Tomáše)

Zvolení členové:
Ing. Zuzana Klimtová, Ing. Miloš Kořínek, Ivo Kylar, Ing. Martin Musil, Dr. Jan Lachman, Ladislav Svoboda.

Jmenovaní členové:
Ing. Josef Rendl, Bc. Markéta Štěpánová, Bc. Marie Vaněčková, Jiří Novotný

 

ZÁPISY ze zasedání PR naleznete ZDE