Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře resp. administrátora podle kánonu Církevního práva 517, § 1, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře.

Závěry hospodaření jsou zveřejňovány většinou jednou za rok ve výroční zprávě farnosti.

Členové ekonomické rady v r. 2019: Ing. Martin Musil, Ing. Jan Koucký, Mgr. Bohdan Urban.